ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΕΦΚΑ)

ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΕΦΚΑ)


Ακόμη μία νίκη στις δικαστικές αίθουσες, καθώς επετεύχθη διαγραφή χρεών υπερχρεωμένης δανειολήπτριας, πρώην εμπόρου, ακόμη και οφειλών από τον ασφαλιστικό... Διαβάστε περισσότερα
doulgeridou
Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος


Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος όπως εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε... Διαβάστε περισσότερα
doulgeridou
Κανονισμός GDPR

Κανονισμός GDPR


Κανονισμός GDPR (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων... Διαβάστε περισσότερα
doulgeridou