Αστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ σχέσεων ιδιωτών, εταιρειών ή και οργανισμών. Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι ο κλάδος του Δικαίου που αναπτύχθηκε πρώτος και σε αυτόν βασίστηκαν οι υπόλοιποι κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου. Το δικηγορικό γραφείο Δουλγερίδου Άννα, με πολύχρονη εμπειρία στην επίλυση πολύπλοκων αστικών υποθέσεων, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υπεράσπισης και εκπροσώπησης του πελάτη σε νομικά θέματα Αστικού Δικαίου. Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των υποθέσεων είτε με εξωδικαστική επίλυση, είτε με την προσωρινή δικαστική προστασία και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, είτε με την επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την οριστική δικαστική απόφαση. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες Αστικού Δικαίου που αναλαμβάνουμε είναι οι παρακάτω.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΕΗ ΚΑΙ ΔΕΦΑ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΖΥΓΙΑ