ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά κατοικίας είναι ίσως η σημαντικότερη οικονομική συναλλαγή που θα συνάψει κάποιος και για πολλούς είναι μια απόφαση ζωής. Πριν προχωρήσετε στην αγορά ενός σπιτιού είναι απαραίτητο να γίνουν μια σειρά από έλεγχοι, που θα εξασφαλίσουν ότι αυτή η απόφαση αποτελεί τη σωστή επιλογή. Ο πρώτος θα αφορά τον επανέλεγχο της απόφασής σας για την αγορά ακινήτου ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει νομικός και τεχνικός έλεγχος.

Φυσικά ο πρώτος έλεγχος απόφασης και ο νομικός έλεγχος σε οποιαδήποτε πώληση ή αγορά μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου δικηγορικού γραφείου όπως το δικό μας. Το δικηγορικό γραφείο μας ειδικεύεται στον τομέα των ακινήτων. Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις που αφορούν την αγορά, πώληση και μεταβίβαση ακινήτου (διαμερισμάτων, εξοχικών κατοικιών, παραθαλάσσιων ακινήτων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων, επαγγελματικών χώρων)

Παρακάτω ακολουθούν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε για οποιαδήποτε αγορά ή πώληση ακινήτου, όπως έγγραφα αλλά και υποχρεώσεις

ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο υποψήφιος αγοραστής ακινήτου, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής:

 1. Έλεγχος τίτλου: Ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου που πρόκειται να αγοράσετε, θα πρέπει να ελεγχθεί λεπτομερώς στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ίσως και Κτηματολογικό Γραφείο, για να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω ακίνητο είναι “καθαρό”, δεν υπάρχουν δηλαδή σε αυτό βάρη, κατασχέσεις, αγωγές και διεκδικήσεις. Συνήθως, ο έλεγχος του τίτλου γίνεται σε βάθος εικοσαετίας, αλλά είναι δυνατόν να ελεγχθεί και για περισσότερα έτη, καθώς αυτό εξαρτάται από την εκτίμηση του δικηγόρου.
 2. Προσεκτικός υπολογισμός φόρου αγοράς: Είναι πολύ σημαντικό ο υποψήφιος αγοραστής να γνωρίζει σε τι ύψος θα ανέλθει το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ως φόρο αγοράς. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα νέο ακίνητο, ο φόρος προέρχεται από τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου πολλαπλασιαζόμενου του εμβαδού του με τους αντίστοιχους συντελεστές που η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία επιβάλλει.
 3. Άδεια: Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται να ελεγχθεί η νομιμότητα κάποιων χώρων, όπως οι ημιυπαίθριοι και οι χώροι στάθμευσης. Σε περίπτωση που η χρήση τους δεν έχει νομιμοποιηθεί, είναι απαραίτητο να εκκινήσει η σχετική διαδικασία για να μην υπάρξουν μελλοντικά προβλήματα στον υποψήφιο αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση εκ του νόμου προβλέπεται η υποχρεωτική παροχή βεβαίωσης μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών, βεβαίωση το κόστος της οποίας βαρύνει τον πωλητή.

Ο υποψήφιος αγοραστής ακινήτου, επιβαρύνεται με τις εξής δαπάνες:

 1. Δικηγορικά έξοδα: Η παράσταση δικηγόρου στο Συμβόλαιό σας διασφαλίζει και την εγκυρότητα στην υπεράσπιση των συμφερόντων σας, ως αγοραστή.
 2. Συμβολαιογραφικά έξοδα: Ο Συμβολαιογράφος συντάσσει το οικείο συμβόλαιο, και η αμοιβή του υπολογίζεται περίπου σε 1% επί της πραγματικής αξίας, συν τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιώματα υπέρ τρίτων.
 3. Μεσιτικά έξοδα: Τα μεσιτικά έξοδα, εάν υπάρχουν, υπολογίζονται περίπου σε 2% επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου, συν τον οριζόμενο από το Νόμο Φ.Π.Α..
 4. Τέλη μεταβίβασης: Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
 5. Έξοδα μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο: Τα έξοδα αυτά, ανέρχονται περίπου στο 4,5 τοις χιλίοις επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου και αφορούν τη μεταγραφή του οικείου συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο υποψήφιος πωλητής ακινήτου, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής:

 1. Τίτλος κτήσης: Πρέπει να έχετε στην κατοχή σας τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου που σκοπεύετε να πωλήσετε σε επικυρωμένο από το Συμβολαιογράφο αντίγραφο, ο οποίος τίτλος θα πρέπει να είναι “καθαρός” από κάθε είδους βάρη και διεκδικήσεις προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσετε και το οικείο πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.
 2. Τοπογραφικό: εάν πρόκειται να πωλήσετε οικόπεδο, εάν δε υπάρχει οικία στο οικόπεδο τότε απαιτείται και η κάτοψη, καθώς και η άδεια οικοδομής.
 3. Κτηματολογικό φύλλο και διάγραμμα του ακινήτου, αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που λειτουργεί το Κτηματολόγιο
 4. Βεβαίωση Μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών του κτίσματος, αν η πώληση αφορά σε κτίσμα
 5. Βεβαίωση τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον οικείο Δήμο.
 6. Αντίγραφο του Ε9 της Φορολογικής σας Δήλωσης, στην οποία να εμφαίνεται το συγκεκριμένο ακίνητο που σκοπεύετε να πωλήσετε.
 7. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον οικείο ασφαλιστικό σας φορέα.
 8. Επίσης, καλό θα ήταν να έχετε στην κατοχή σας και τον αμέσως προγενέστερο τίτλο κτήσης του ακινήτου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

Για να μην αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα κατά την αγορά ή πώληση του ακινήτου σας κλείστε ένα ραντεβού για να συνεργαστούμε κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης του ακινήτου που σας ενδιαφέρει. Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • Παράσταση ενώπιον συμβολαιογράφου κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων αγοραπωλησίας ακινήτων, περαίωση – συνδρομή διαδικαστικών πράξεων μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου, αλλά και για την μεταγραφή αυτού στο αρμόδιο Υπ/κειο/Κτηματολόγιο, ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας των πωλούμενων ακινήτων.
 • Νομικά θέματα που ανακύπτουν από την ένταξη στο κτηματολόγιο ( διαφορές με υπάρχοντες τίτλους, ανεπαρκή στοιχεία κυριότητας, διορθωτικές ενέργειες μετά την τελική ανάρτηση)
 • Νομική υποστήριξη στη διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων στις διατάξεις του Ν.4178/13 (τίτλοι, συγκυριότητα, κληρονομούμενα κλπ).
 • Δικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν στην εκτέλεση Δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου είτε στέλνοντας  mail μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας για να δώσουμε λύση σε κάθε νομικό σας πρόβλημα.

Tags: αγορά πώληση ακινήτου, ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, δικηγόρος ακίνητο Καβάλα,