ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΕΗ ΚΑΙ ΔΕΦΑ

Στην πολύπλοκη κοινωνία που ζούμε ο καθένας έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με δυσάρεστες υποθέσεις. Υποθέσεις που χρήζουν νομική υποστήριξη αφού οι περισσότερες έχουν να κάνουν με μια υπηρεσία. Δυστυχώς δεν είναι λίγες και στιγμές που ίσως βρεθείτε απέναντι σε κάποια αντιδικία με την Δ.Ε.Η. Αυτό μπορεί να γίνει λόγω:

  • Ρευματοκλοπής
  • Βλάβες σε συσκευές
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΕΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ

Στις μέρες μας όλο και περισσότερο ακούμε για το φαινόμενο της ρευματοκλοπή. Η ρευματοκλοπή είναι ποινική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 372, και γίνεται όταν:

  •  Επέμβουμε στον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα να δείχνει αλλοιωμένη κατανάλωση ρεύματος μικρότερη από την πραγματική,
  • Όταν παρακάμψουμε τον μετρητή με απευθείας σύνδεση της γραμμής με το καλώδιο παροχής της εγκατάστασης και
  • Αυθαίρετη επανασύνδεση σε κομμένη παροχή 

Όταν σας κοινοποιηθεί το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα την «Διαπίστωση της ρευματοκλοπής στην παροχή με αριθμό….», θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να επισκεφτείτε έναν δικηγόρο και να κινηθείτε νομικά :

1) Έχετε ένα (1) μήνα να κινηθείτε δικαστικά μέσω του δικηγόρου σας προς αμφισβήτηση της καταλογιζόμενης στο πρόσωπό σας παράβασης, με την άσκηση Προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, διαφορετικά καλείσθε να συμμορφωθείτε με την υποχρέωση καταβολής του συνόλου της απωλεσθείσας ηλεκτρικής ενέργειας με την πληρωμή δόσεων υπό την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης.

2) Ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στην υποβολή μήνυσης, που συνεπάγεται την κίνηση ποινικής δίωξης σε βάρος σας, η οποία συνεχίζεται ανεξάρτητα και δεν διακόπτεται από την τυχόν ταυτόχρονη πληρωμή του προστίμου εκ μέρους σας.

Η ποινική διαδικασία έχει ως εξής: Μετά την υποβολή της μηνύσεως, ο υπαίτιος καλείται στο Αστυνομικό τμήμα α) για την παροχή εξηγήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι είτε προφορικές, είτε έγγραφες, β) για την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος.

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η αυξομείωση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στα σπίτια χωρίς να το παρατηρούμε. Υπάρχει όμως η πιθανότητα, η υπέρταση του ρεύματος να προξενήσει ζημιές, σε ηλεκτρικές συσκευές και μηχανήματα και να χαλάσουν (ψυγείο, πλυντήριο, τηλεόραση κ.λπ.)

Αν στην περίπτωσή σας η βλάβη προκάλεσε μεγάλη ζημιά και βέβαια μπορείτε να ζητήσετε μια αποζημίωση από τον πάροχο. Με την βοήθεια ενός έμπειρου δικηγόρου μπορείτε να προχώρησε σε αγωγή κατά της ΔΕΗ, αποδεικνύοντας την υπαιτιότητά της στο δικαστήριο και καταγγέλλοντας την υπηρεσία ότι δεν είχε λάβει εκείνη τα κατάλληλα μέτρα, ως όφειλε, προκειμένου να μην προκληθούν ζημιές.

Αν θέλετε να διεκδικήσετε το δίκαιο σας το δικηγορικό γραφείο Δουλγερίδου Άννα είναι στην διάθεσή σας για να το υποστηρίξει και να αναλάβει την υποθέσεις αντιδικίας με την Δ.Ε.Η. Το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων έχουν εκδοθεί υπερ του καταναλωτή.