ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

Όπως αναφέρει το άρθρο 1518 ΑΚ η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ περιλαμβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του. Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν για να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις.

Η επιμέλεια τέκνων είναι η πιο σημαντική αλλά και επίπονη διαδικασία όταν δύο άνθρωποι χωρίζουν. Για το ποιος θα αναλάβει την ανατροφή των παιδιών, οι αποφάσεις θα πρέπει πάντοτε να παίρνονται με γνώμονα πάντα το συμφέρον του τέκνου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

Κατά γενικό κανόνα την ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ θα πρέπει να έχουν και οι δύο γονείς με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Επομένως και οι δύο γονείς είναι υπεύθυνοι να αποφασίσουν για το καλό του, εκτός βέβαια και αν διαφωνούν, όποτε και θα επέμβει το δικαστήριο όπως αναφέρει και το άρθρο 1512 ΑΚ.

Όταν ένα ζευγάρι χωρίζει, αρμόδιο για να αποφασίσει για την επιμέλεια τέκνων είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο. Η απόφασή του είναι σημαντική και κρίνει το μέλλον του παιδιού. Και για αυτό θα πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση λεπτομερέστερα. Πρωταρχικό όμως κριτήριο για την απόφαση του Μονομελές Πρωτοδικείου είναι το συμφέρον του τέκνου. Έπειτα εξετάζονται οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελμα, η πνευματική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον όμως λαμβάνεται υπόψη και η ύπαρξη κάποιας ιδιαίτερης σχέσης του τέκνου προς έναν από τους γονείς του.

Αν το δικαστήριο βγάλει απόφαση για την επιμέλεια τέκνων, τότε ο αντίστοιχος γονέας έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει μόνο για τα καθημερινά ζητήματα. Για τα υπόλοιπα σοβαρά θέματα, που εμπίπτουν στην έννοια της γονικής μέριμνας υπεύθυνοι είναι και οι δύο γονείς και θα πρέπει να παίρνουν από κοινού απόφαση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

Το άρθρο 1533 είναι ξεκάθαρο.

Η αφαίρεση του συνόλου της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου και από τους δύο γονείς και η ανάθεσή της σε τρίτο διατάσσονται από το δικαστήριο, μόνο όταν άλλα μέτρα έμειναν χωρίς αποτέλεσμα ή κρίνεται ότι δεν επαρκούν για να αποτρέψουν κίνδυνο της σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής υγείας του τέκνου.

Το δικαστήριο ορίζει την έκταση της γονικής μέριμνας που παραχωρεί στον τρίτο και τους όρους της άσκησής της.

Το δικαστήριο αποφασίζει την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας ή της επιμέλειας στον τρίτο κατά τη δεύτερη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου ή την πρώτη παράγραφο του παρόντος, ύστερα από έλεγχο του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και γενικά της καταλληλότητάς του, στηριζόμενο υποχρεωτικά σε βεβαίωση της κοινωνικής υπηρεσίας.

Η ανάθεση γίνεται σε κατάλληλη οικογένεια, κατά προτίμηση συγγενική (ανάδοχη οικογένεια) και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, σε κατάλληλο ίδρυμα.

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο ζήτημα με την ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ή θέλετε να διεκδικείστε την επιμέλεια το δικηγορικό γραφείο Δουλγερίδου Άννα μπορεί να σας βοηθήσει και να πάρετε την καταλληλότερη απόφαση για το συμφέρον του. Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας, να εξετάσουμε την υπόθεσή σας και να λύσουμε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα.