ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

 Ένα σημαντικό θέμα που προκύπτει από την λήξη ενός γάμου ή ενός συμφωνητικού συμβίωσης είναι η διατροφή των ανηλίκων τέκνων, εφόσον αποκτηθούν κατά την διάρκεια του γάμου. Ως ΔΙΑΤΡΟΦΗ ορίζεται το χρηματικό ποσό πού απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ανηλίκου τέκνου. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το χρηματικό ποσό για ανατροφή και εκπαίδευση ( όπως φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, άθληση) , για τροφή, στέγαση, θέρμανση, ένδυση, υπόδηση, ψυχαγωγία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Όπως ορίζει και ο νόμος υποχρέωση για την διατροφή των τέκνων έχουν από κοινού και οι δύο γονείς, βέβαια με την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Πιο συγκεκριμένα στα  άρθρα 1486 παρ. 2, 1487 εδάφιο β, 1488, 1489 παρ. 2 και 1490 ορίζεται νομικά η από κοινού υποχρέωση των γονέων για διατροφή των ανήλικων τέκνων

Για να υπολογιστεί το ποσό της διατροφής που θα πρέπει να καταβληθεί, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες ζωής στις οποίες μεγαλώνει το ανήλικο τέκνο. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Τα κριτήρια που εξετάζονται είναι οι οικονομικές δυνατότητες των γονέων, το ήδη διαμορφωμένο βιοτικό επίπεδο του ανηλίκου τέκνου, πάντα όμως όλα τα παραπάνω να γίνονται με γνώμονα το συμφέρον του ανήλικου τέκνου.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Για να διεκδικηθεί και να δοθεί ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου θα πρέπει να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για να μπορέσει άμεσα να εκδοθεί μία απόφαση που θα υποχρεώνει τον έτερο γονέα να καταβάλει την διατροφή. Παράλληλα μπορεί να καταθέσει και το αίτημα της προσωρινής διαταγής. Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών σε σύντομο χρονικό διάστημα εκδίδει απόφαση,  και υποχρεώνει τον υπόχρεο της διατροφής να καταβάλλει το ποσό έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση.

Στην συνέχεια ασκείται αγωγή για επιδίκαση οριστικής διατροφής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Αξίζει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι σε περίπτωση που εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, ο γονέας που έχει την επιμέλεια θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει τακτική αγωγή εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Αν δεν ασκηθεί τακτική αγωγή διατροφής η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και ο δικαιούχος μένει απροστάτευτος.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αν παρόλα αυτά βγει η απόφαση για ΔΙΑΤΡΟΦΗ του ανήλικου τέκνου και ο υπόχρεος γονέας δεν μπορεί να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό, τότε ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου, όπως ορίζει ο νόμος (άρθρο 358 ΠΚ). μπορεί να προβεί σε κατάσχεση στην κινητή και ακίνητη περιουσία του, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών του καταθέσεων υποβάλλοντας  μήνυση για το αδίκημα της μη καταβολής διατροφής.

Από τα προαναφερόμενα, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ είναι ένα λεπτό ζήτημα και θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει να εξεταστούν πολλοί παράγοντες μέχρι να βγει μια σωστή και έγκυρη απόφαση.

Η δικηγόρος Δουλγερίδου Άννα, έμπειρη στο οικογενειακό δίκαιο και πλήρως ενημερωμένη σε ότι αφορά την διατροφή, μπορεί να σας βοηθήσει έτσι ώστε και διεκδικήσετε όλα εκείνα τα συμφέροντα του ανήλικου τέκνου. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510220566, 6986658605 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με την υπόθεσή σας

Tags: ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ,