ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Στις μέρες μας η χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν αφορά δυστυχώς μόνο τους χρήστες που φαίνονται ούτε τις μέχρι πρόσφατα γνωστές ουσίες, πολύ περισσότερο δεν αφορά «κάποιες» οικογένειες, αλλά δυστυχώς, μας αφορά όλους.

Δικηγόρος – Υπεράσπιση σε υποθέσεις από Ναρκωτικά

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως το σημαντικότερο για να εξασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα είναι ο δικηγόρος σας να έχει άριστη γνώση του νόμου, τεράστια εμπειρία και μεγάλη γνώση νομολογίας (περιπτώσεις που ήδη έχουν εκδικαστεί) ώστε να μπορεί να χειριστεί την υπόθεση με επιτυχία.

Οι ποινές που αντιμετωπίζει κάποιος στα εν λόγω αδικήματα είναι μεγάλες για αυτό και η συμβολή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου κρίνεται αναγκαία αφού ενδεικτικά για ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ στην χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων χωρίς την προσήκουσα συνταγή γιατρού ή την ανάμιξη αυτών σε τρόφιμα, με σκοπό  την διάθεση τους σε τρίτους, υπάρχει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών και χρηματική ποινή. 

Οι υποθέσεις ναρκωτικών απαιτούν την έγκυρη και άμεση παρέμβαση έμπειρου δικηγόρου, για αυτό για όποια ανάγκη σας επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αναλάβουμε.