ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για τη διεκδίκηση μίας θέσης στον Δημόσιο τομέα είναι μια υπόθεση που απαιτεί οργάνωση και απόλυτη προσοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δεδομένου ότι και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει την τελική έκβαση του αποτελέσματος.

Το δικηγορικό μας γραφείο, έχοντας μεγάλη εμπειρία στη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων ΑΣΕΠ, αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή των αιτήσεων.

Συμπλήρωση Αιτήσεων ΑΣΕΠ

Στο γραφείο μας έχοντας την κατάλληλη εμπειρία αλλά και τη σωστή ενημέρωση μπορούμε να σας λύσουμε τις απορίες σας για τη διαδικασία διεκδίκησης μίας θέσης εργασίας στο δημόσιο τομέα.

Προετοιμάζουμε τον φάκελο ΑΣΕΠ, με ασφάλεια για το καλύτερο αποτέλεσμα αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητές σας.

Αιτήσεις ΑΣΕΠ υποβολή Δικηγόρος

Παρεχόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή ΑΣΕΠ

 • Την συμβουλευτική καθοδήγηση του υποψηφίου.
 • Την στατιστική κατάταξη της προτίμησης των θέσεων.
 • Την συλλογή ή έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Την μετάφραση και επικύρωση των τίτλων σπουδών.
 • Την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο του ΑΣΕΠ.
 • Την ορθή συμπλήρωση της καρτέλας μητρώου υποψηφίου.
 • Την έκδοση και πληρωμή των παραβόλων.
 • Την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης.
 • Την προετοιμασία του φακέλου.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης της αίτησης.
 • Την ενημέρωση του υποψηφίου για την έκδοση αποτελεσμάτων.
 • Την κατάθεση τυχόν ένστασης κατά των αποτελεσμάτων.

Όροι & Προϋποθέσεις Αιτήσεων Προκηρύξεων

Οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης του γραφείου μας παρέχονται με βάση τα δεδομένα που προσκομίζει ο υποψήφιος. Το γραφείο μας διαθέτει την εμπειρία και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον υποψήφιο σχετικά με την κατάρτιση του φακέλου του (αίτηση και δικαιολογητικά), την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στους αρμόδιους φορείς και την παροχή αποδεικτικών εγγράφων και αντιγράφων. Σε περίπτωση αμέλειας του ενδιαφερομένου για την έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η καταβληθείσα αμοιβή δεν επιστρέφεται. Το γραφείο μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα των στοιχείων που προσκόμισε ο υποψήφιος όπως επίσης και για την πληρότητα του φακέλου, την ευθύνη των οποίων φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας του προσωπικού, δυσλειτουργιών των εφαρμογών ή των ιστοσελίδων, των ειδικών πλατφορμών και της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ή την αποστολή των δικαιολογητικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, το γραφείο μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία που μπορεί να υποστεί ο υποψήφιος συνεπεία των υπηρεσιών που έλαβε από το γραφείο μας και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αποζημίωσης του υποψηφίου περιορίζεται στο ύψος της αμοιβής που κατέβαλλε ως προς το κόστος της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

Το γραφείο μας έχει μακροχρόνια εμπειρία και είναι εξειδικευμένο σε κάθε είδους διαφορές που προκύπτουν με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεωνενστάσεωναιτήσεων θεραπείας και δικαστικών προσφυγών για κάθε διαφορά που προκύπτει κατά των πινάκων κατάταξης υποψηφίων, που συμμετείχαν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΕΠ

Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσουμε την συμπλήρωση της αίτησης σας για το ΑΣΕΠ είναι να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας