Το Δικηγορικό Μας Γραφείο έχει πολυετή εμπειρία και άριστη επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο του Κτηματολογίου. Το γραφείο μας συνεργάζεται επίσης με έμπειρους μηχανικούς, συμβολαιογράφους, λογιστές, τοπογράφους κτλ και παρέχει μια άρτια και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κάθε θέματος που σχετίζεται με το Εθνικό Κτηματολόγιο, με στόχο την προστασία της ακίνητης περιουσίας και την επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών, καθότι το οποιοδήποτε λάθος  που μπορεί να γίνει στην καταχώρηση σε αυτό της περιουσίας σας, θα έχει τεράστιες δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για εσάς, κυρίως θα είναι αδύνατο να το μεταβιβάσετε αν πρώτα δεν διορθωθεί το λάθος.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ