ΔΙΑΖΥΓΙΑ

ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τα ΔΙΑΖΥΓΙΑ είναι οι νομικές διαδικασίες για τη λύση ενός γάμου – θρησκευτικού ή πολιτικού. Όταν αποφασίζεται η λύση του γάμου προκύπτουν πολλά ζητήματα που χρειάζονται προσεκτικό χειρισμό από ένα έμπειρο δικηγόρο του κλάδου. Τέτοια ζητήματα μπορεί να είναι: η κατανομή της κοινής περιουσίας, η διατροφή των τέκνων, η επιμέλεια των ανηλίκων και πολλά άλλα.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες από ΔΙΑΖΥΓΙΑ :

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ : Η ταχύτερη και οικονομικότερη λύση για τη λύση ενός γάμου. Τα μέρη υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης του γάμου τους ενώπιον του αρμοδίου ειρηνοδικείου. Μετά από 10 ημέρες το συμφωνητικό αυτό επικυρώνεται από Συμβολαιογράφο κι έχει άμεση ισχύ. Ο χρόνος που απαιτείται για να εκδοθεί αυτό το διαζύγιο κυμαίνεται από 2 εβδομάδες έως 1 μήνα, ανάλογα το φόρτο εργασίας του Συμβολαιογράφου.

ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ: Εάν ένα από τα μέρη δεν συναινεί στην λύση του γάμου από κοινού, τότε το μέρος που επιθυμεί τη λύση του γάμου καταθέτει αγωγή διαζυγίου στο Μονομελές πρωτοδικείο. Οι λόγοι μπορεί να είναι προσωπικοί, όπως μοιχεία, εγκατάλειψη, ενδοοικογενειακή βία, τζόγος κτλ ή αντικειμενικοί, όπως για παράδειγμα η αποδεδειγμένη παρέλευση σωματικής και ψυχικής διετούς διάστασης από τον έγγαμο βίο. Αν επιλεγεί η δικαστική οδός για τη λύση του γάμου, απαιτείται περίπου 1 έτος.

ΔΙΑΖΥΓΙΑ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

Και επειδή τα διαζύγια είναι σύνθετες διαδικασίες θα πρέπει το ζευγάρι να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σ’ ένα συναινετικό διαζύγιο ή σ’ ένα διαζύγιο με αντιδικία. Αυτό βέβαια εξαρτάται με την προϊστορία του γάμου και τη διάθεση των δύο πλευρών.

Όταν στα διαζύγια υπάρχουν και ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα τότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν και κρίσιμες αποφάσεις πάντα προς το συμφέρον των τέκνων. Αποφάσεις όπως η επιμέλεια ανηλίκου τέκνου, η διατροφή του, η επικοινωνία του γονέα που δεν θα ασκήσει την επιμέλεια, θα πρέπει να υπολογιστούν και να συμφωνηθούν και από τις δύο πλευρές

Όταν και οι δύο πλευρές επιλέξουν το συναινετικό διαζύγιο, τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να συμφωνηθούν και να συμπεριληφθούν μέσα στο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα συντάξει ο συμβολαιογράφους. Εάν όμως προχωρήσουν σε διαζύγιο κατ’ αντιδικία και υπάρξει δικαστική παράσταση τότε όλα τα παραπάνω θα αποφασιστούν από τον δικαστή, εξετάζοντας τις καταστάσεις και των δύο πλευρών.

Επιπλέον ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν όταν εκδίδονται διαζύγια είναι και η κατανομή της περιουσίας του ζευγαριού. Η περιουσία ορίζεται ως αυτή που έχει αποκτηθεί από την έναρξη του γάμου και μετά. Περιλαμβάνει όλα εκείνα που έχουν αποκτηθεί με κοινή απόφαση του ζευγαριού και περιλαμβάνει ακόμα και τις οικοσκευές. Όπως και με τα ζητήματα των τέκνων, έτσι και εδώ ο διαχωρισμός της περιουσίας γίνεται είτε με την συναινετική απόφαση και των δύο πλευρών, είτε με την άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων για την διεκδίκησή τους.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

Με απλά λόγια όταν έρθετε και εσείς σε αυτήν την θέση για την έκδοση διαζυγίων, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε και να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο δικηγόρο. Δικηγόρος ειδικός στο οικογενειακό δίκαιο ο οποίος γνωρίζονταν αναλυτικά τον νόμο και τις διατάξεις θα βρει για εσάς την πιο άμεση και λιγότερη επίπονη διαδικασία.

Το δικηγορικό γραφείο Δουλγερίδου Άννα πάντοτε γνώμονα το συμφέρων των εντολέων της προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που ορίζει ο νόμος για να εκδώσει το διαζύγιο. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεσή σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2510220566, 6986658605 ή με e-mail στο [email protected]

Tags: ΔΙΑΖΥΓΙΑ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ,