ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το Δικηγορικό Μας Γραφείο έχει πολυετή εμπειρία και άριστη επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο του Κτηματολογίου. Το γραφείο μας συνεργάζεται με έμπειρους μηχανικούς, συμβολαιογράφους, λογιστές, τοπογράφους κτλ και παρέχει μια άρτια και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κάθε θέματος που σχετίζεται με το Εθνικό Κτηματολόγιο, με στόχο την προστασία της ακίνητης περιουσίας, την επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών και τη διόρθωση λαθών. Εάν κατά το στάδιο της ανάρτησης καταχωριστεί εσφαλμένα το ακίνητο που σας ανήκει, τότε αυτό πρέπει να διορθωθεί, καθώς διαφορετικά θα είναι αδύνατη κάθε μεταβιβαστική πράξη, (όπως πώληση, δωρεά, γονική παροχή κ.α.). Το οποιοδήποτε λάθος, που μπορεί να γίνει κατά το στάδιο της καταχώρησης της ακίνητης περιουσίας σας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, είναι δυνατό να αποφευχθεί με την ορθή καταχώρηση κατά το στάδιο της κτηματογράφησης ή με την υποβολή ενστάσεως κατά το στάδιο της προσωρινής Ανάρτησης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την ορθή υποβολή δήλωσης κτηματογράφησης ακίνητης περιουσίας βλέπε εδώ https://diadikos.gr/dikigoros-ypiresia/ypovoli-diloseon-stin-ktimatografisi/

ΠΡΟΣΟΧΗ. Στο στάδιο της οριστικής ανάρτησης των Αρχικών Εγγραφών το κόστος διόρθωσης σφαλμάτων αυξάνεται, δεδομένου ότι απαιτεί δαπανηρές δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες. Επομένως, όσο συντομότερα εντοπίσουμε τα σφάλματα, τόσο περισσότερο χρόνο και χρήμα εξοικονομούμε.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ , έλεγχος στο κτηματολόγιο

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Η διόρθωση Αρχικών εγγραφών μπορεί να γίνει με τη Διοικητική Διαδικασία της διόρθωσης προδήλου σφάλματος, κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος στον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, ο οποίος εν συνεχεία εκδίδει σχετική απόφαση.
Το Δικηγορικό Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει και να διεκπεραιώσει όλη τη Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος, συγκεντρώνοντας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

Εκτός από τη διόρθωση σφαλμάτων το δικηγορικό μας γραφείο μπορεί να αναλάβει και τον έλεγχο κτηματολογικών εγγραφών και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.

Γενικά υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας για το κτηματολόγιο είναι οι παρακάτω:

  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
  • ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
  • ΈΛΕΓΧΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο έτσι ώστε να δώσουμε λύση σε όποιο νομικό ζήτημα αντιμετωπίζετε σε σχέση με το κτηματολόγιο.