Επίσημες μεταφράσεις για χρήση σε Ελλάδα και εξωτερικό

Επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων, πτυχίων, πιστοποιητικών, δικαιολογητικών

Τι είναι η επίσημη μετάφραση;

Με τον όρο επίσημη ή επικυρωμένη μετάφραση εννοούμε τις μεταφράσεις επίσημων εγγράφων, δικαιολογητικών που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σε συναλλαγές μας με δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες, όπως δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, εφορία, ΑΣΕΠ, τράπεζες, υπουργεία κλπ.

Επίσημες μεταφράσεις γίνονται από δικηγόρο ή επίσημο μεταφραστή (στο εξωτερικό λέγονται ορκωτοί μεταφραστές).

Πολλές φορές η επίσημη ή επικυρωμένη μετάφραση αποκαλείται και πιστοποιημένη ή θεωρημένη μετάφραση.

Επίσημη μετάφραση – Απλή μετάφραση

Κείμενα και έγγραφα που προορίζονται για ιδιωτική χρήση δεν χρειάζονται επικύρωση μετάφρασης.

Επικυρωμένη μετάφραση απαιτούν έγγραφα που καταθέτονται σε κάποια αρχή, φορέα, οργανισμό ή εταιρία.

Προϋποθέσεις για να επικυρωθεί μία μετάφραση

Για την επικύρωση της μετάφρασης θα πρέπει τα έγγραφα να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις:

 1. Τα έγγραφα που προσκομίζετε για επίσημη μετάφραση θα πρέπει να είναι έγκυρα πρωτότυπα. Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφράσετε φωτοτυπία κάποιου εγγράφου, θα πρέπει να είναι επικυρωμένη όπως ακριβώς και το αντίγραφό της. Η επικύρωση ελληνικού εγγράφου γίνεται από την ελληνική αστυνομία, από δικηγόρο και από τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφράσετε φωτοτυπία αλλοδαπού εγγράφου, αυτό θα πρέπει να επικυρωθεί από την αρμόδια ξένη αρχή ή από δικηγόρο.
 2. Στο πρωτότυπο έγγραφο θα πρέπει να επισυναφθεί και η μετάφραση.
 3. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να επικυρώσει επίσημα τη μετάφραση.

Τα έγγραφα τα οποία συνήθως απαιτούν επίσημη μετάφραση είναι:

 • Πτυχία
 • Πιστοποιητικά
 • Δικαιολογητικά
 • Μισθωτήρια
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Συμβόλαια
 • Διαζύγια
 • Δικαστικά έγγραφα

Επίσημοι αρμόδιοι για επικύρωση μετάφρασης

Οι αρμόδιοι φορείς για επίσημες μεταφράσεις που μπορεί να απευθυνθεί κανείς είναι:

 • Επίσημοι μεταφραστές
 • Δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου
 • Το Υπουργείο Εξωτερικών

Οι μεταφράσεις από τους παραπάνω φορείς είναι ισάξιες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση σε όλες τις συναλλαγές με δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες.

Πριν κάποιος απευθυνθεί σε κάποιον από τους παραπάνω φορείς για την επικύρωση μετάφρασης, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο φορέας στον οποίο θα προσκομίσει τη μετάφραση δεν έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί ο φορέας να απαιτεί η επικύρωση της μετάφρασης να γίνει μόνο από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σφραγίδα Χάγης / Apostille

Ελληνικά δημόσια έγγραφα που προορίζονται για χρήση σε χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει την Σύμβαση της Χάγης, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της Χάγης ή αλλιώς Apostille. Με αυτό τον τρόπο εγγυάται η γνησιότητά τους.

Σε περίπτωση που η χώρα που προσκομίζετε τη μετάφραση δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση, η επικύρωση θα πρέπει να γίνει από τα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές.

Τέλος, δεδομένου ότι η μη νομιμότητα των εγγράφων αποτελεί αδίκημα, βεβαιωθείτε ότι αναθέτετε την επικύρωση της μετάφρασης σε πιστοποιημένο και καλά εξειδικευμένο δικηγόρο.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6986658605, 2510220566 ή αποστείλετε email στο [email protected]