Κανονισμός GDPR

Κανονισμός GDPR


Κανονισμός GDPR (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων... Διαβάστε περισσότερα
doulgeridou
Font Resize
Contrast