Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος

Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος


Κώδικας δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος όπως εγκρίθηκε με την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε... Διαβάστε περισσότερα
doulgeridou
Κανονισμός GDPR

Κανονισμός GDPR


Κανονισμός GDPR (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων... Διαβάστε περισσότερα
doulgeridou